Elektrik Enerjisi Mal Alım İhalesi 26.10.2021


İLGİ.: 29.09.2021 Tarih ve E-80906007-755.02.03-2021.98519.270788 Sayılı İlanımız.

Dalaman Tarım İşletmemize ait 35 adet elektrik abonesine serbest piyasadan elektrik enerjisi alımına ait mal alım ihalesi pazarlık usulü ile 26.10.2021 Salı günü saat 11.00’ de İşletmemizde tekrar yapılacaktır.

 

105