İhale Duyurusu - Bangladeş 2 Nisan 2023


İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 28.02.2023 tarih ve 83185638 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıda, Bangladeş Enerji Bakanlığı’na (Ministry of Energy, Power and Mineral Resources) bağlı Bangladesh Power Development Board tarafından “Construction of 50 MWp (DC) Solar Photovoltaic Grid-Connected Power Plant at Rangunia, Chattagram, Bangladesh” isimli ihalenin düzenlendiği bildirilmektedir.

İhaleye ait bilgi ekte gönderilmekte olup, son teklif tarihi 2 Nisan 2023’tür.

EK: İhale Duyurusu (3 sayfa)

79