Muğla/Bodrum/Konacık/182 Ada 24 Parsel Numaralı Taşınmazın Özelleştirilmesi Hk.


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan; Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi 182 ada 24 parselde bulunan 22.038,89 m yüzölçümlü taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 2 “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 21/09/2021 tarihinde ilana çıkılmıştır.

İhale ilanı ve taşınmaza ilişkin bilgiler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın www.oib.gov.tr adresinde yer almaktadır. Bu bağlamda, son teklif verme tarihi 02/11/2021 olan ihaleye katılımın teşvik edilmesi amacıyla anılan özelleştirme/yatırım fırsatının birliğiniz üyelerine duyurulmasını rica ederim.

237