Menşe Şahadetnamesi ve Form.A Belgeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda Odamızın da daha önce defaatle yaptığı girişimler neticesinde an itibari ile hem elden hem de MEDOS üzerinden onayı yapılabilen Menşe Şahadetnamesi ve Form.A belgelerinin gerekli düzenlemeler yapılarak 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren sadece MEDOS üzerinden düzenlenebileceğini belirtilmiştir.

Yazıda devamla MEDOS sistemi üzerinden onaylanan söz konusu belgelerin Oda personelince ıslak olarak imzalanmasına 8 Nisan 2020 tarihi itibari ile gerek kalmayacağı ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı’nca ilgili ülkelere gerekli bildirimlerin yapılacağı vurgulanmıştır.

Dolayısıyla, 8 Nisan 2020 Çarşamba gününden başlamak üzere Menşe Şahadetnamesi ve Form.A belgeleri sadece MEDOS sistemi üzerinden elektronik olarak imzalanacak ve Oda personelince ıslak imza yapılmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,