T.C. İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Yasağı Duyurusu

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 09.04.2020 tarih ve 6235 sayılı yazısına istinaden;

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirildiği, bu kapsamda ilgi Genelge ile alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanmıştı.

Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alındığı iletilmiştir:

Bu kapsamda;
1- 10.04.2020 tarihi saat 24:00’den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere aralarında İzmir’in de bulunduğu, 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.

2- Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil)  üretiminin yapıldığı işyerleri,
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
Oteller ve konaklama yerleri,
3- İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar

Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,
TBMM çalışanları,
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
Acil çağrı merkezleri çalışanları,
Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
Ürün ve/veya malzemelerin naklinde ya da lojistiğinde, yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
Demirçelik, cam vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan bölümlerinde görevli olanlar,
Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
Kızılay’a yapılan kan ve plazma bağışı için olan dahil zorunlu sağlık randevuları olanlar,
Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılayacak çalışanlar,
Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilenler hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehiriçi toplu ulaşımlarını teminen Belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı hususları bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,