“Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ"

Sayın Üyemiz,
Bilindiği üzere Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan Esnaf ve Sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere Ticaret Bakanlığımız tarafından 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda “Gelir Kaybı Desteği” ve “Kira Desteği” olarak iki tür hibe desteği verilmeye başlanmıştır.

Mezkür Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamındaki esnaf işletmelerinden talep başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya başlanmış, Bakanlığımızca uygulamaya konan Esnaf Başvuru Takip programı üzerinde yapılan kontrollerde İlimizden 926 işletmenin başvuru yaptığı, 5247 işletmenin ise başvuruda bulunmadığı tespit edilmiştir.

Karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecektir.
Destek başvurularına e-devlet kapısı üzerinden devam edilmekte olduğundan işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için ek’li liste’de yer alan işletmelere gerekli duyurunun yapıldığı bu haktan faydalanmalarının temini hususunda bilgilerinize sunarız.

EK: LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ