19 Ocak 2023 tarihindeki Tacikistan etkinliğinin iptali hk.

11.01.2023 tarih ve 365 sayılı yazımızda 19 Ocak 2023 tarihinde düzenleneceği bildirilen Türkiye-Tacikistan
İş Forumu, Tacikistan heyetinin ziyaretlerini iptal etmesinden ötürü gerçekleştirilmeyecektir.

129