2017/625 Sayılı Regülasyonu Gereğince Laboratuvar Kontrolünden Geçmiş Ürünlerin Analiz Sonuçlarına İtiraz Prosedürü

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 27.10.2022 tarihli ve 79468818 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfla, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin analizine yönelik itiraz prosedürü ve ikinci analiz sürecine ilişkin detaylı bilgi verilmiştir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının 14.10.2022 Tarihli Yazı Çevirisi (2 sayfa)

Ekler için tıklayınız

119