2017 Yılı Acil Destek Kredisi

Sayın Yetkili;

01.01.2015  tarihinden  itibaren  ülkemizde  yaşanan  doğal  afetler  (sel,  su  baskını, zelzele, büyük kuraklık,anormal şiddette fırtına) genel grev, yangın, halk hareketleri, terör vb. durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmimakamlardan (Valilik/Kaymakamlık) belgeleyen,  KOSGEB  Veri Tabanı’na  kaydı  onaylı,  imalat  sanayiinde faaliyette  bulunan işletmeler  ile  Organize  Sanayi  Bölgelerinde  faaliyette  bulunan  tüm  işletmelere  uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2017 Yılı Acil Destek Kredisi Protokolü” imzalanmıştır.

Bahse konu Acil Destek Kredisi Programı;

–          İşletme başına üst limiti 100.000.-TL,

–          Sıfır (0) faizli,

–          İlk 12 (oniki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı)ay vadeli,

olarak uygulanacaktır.

 

Programda şu bankalar yer almaktadır:

– Akbank T.A.Ş.

– Denizbank A.Ş.

– QNB Finansbank A.Ş.

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

– T. Garanti Bankası A.Ş.

– T. Halk Bankası A.Ş.

– T. İş Bankası A.Ş.

– T. Vakıflar Bankası A.Ş.

– Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

– Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

 

İşletme başına 22.600.- (yirmiikibinaltıyüz) TL olan faiz/kar payı bedelinin tamamı, İdare Başkanlığımıztarafından ödenecektir.

2016 Yılı Acil Destek Kredi Faiz Desteği Programından ve Kilis İli Acil Destek Kredi Programındanfaydalanan işletmeler 2017 Yılı Acil Destek Kredisi Programından faydalanamazlar.

Kredi Başvurusunda bulunan İşletmeler, ilgili kamu kurumlarından (Valilik/Kaymakamlık)  01.01.2015tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına)genel grev, yangın, halk hareketleri,   terör   vb.   durumlardan   zarar  gördüklerini   gösteren   resmi  belge  ile   bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüğüne başvururlar.

KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin; Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulundukları ya da Organize Sanayi Bölgeleri dışında imalat sanayiinde faaliyettebulundukları KOSGEB Müdürlüğünce tespit edilir. İşletmenin  kredi başvurusuna esas olan resmi makamdan (Valilik/Kaymakamlık) alınan bilgileri, evrak sayı ve tarihi ile Yazılım Sistemine girilerek Yazılım Sistemiüzerinden Onay  verilecektir.  Onay  verilen  her  bir  İşletme  için  Yazılım Sistemi  bir  başvuru  kodu üretecektir.

İşletme, KOSGEB  Müdürlüğü’nden aldığı  başvuru kodu  ile protokole  taraf  Banka şubelerinden birinekredi başvurusunda bulunur. Banka tarafından da onaylanan işletmeye kredi kullandırımı Banka Tarafındanyapılacaktır.

Kredi Faiz Desteğinden yararlanacak işletmelere, KOSGEB Müdürlüğünce verilen onayı müteakip;Banka tarafından verilen ilk onay nihai onay olup, işletmelerin kredi kullandırımları gerçekleştirilecektir.

Banka tarafından kredi kullandırımı yapılan işletmelere ait aktif kredi kullandırım listelerinin BankaGenel Müdürlüğü veya Temerküz Şube tarafından İdare Başkanlığımıza gönderilmesi ile kredi faiz desteködemeleri yapılacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi  Garanti Fonu  A.Ş.’nin  sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

2017 Yılı Acil Destek Kredisi Programına ilişkin başvurular http://kredi.kosgeb.gov.tr adresinden alınacakolup Programın kapanış tarihi 30.11.2017’dir.

Üye ve/veya hedef kitlenize duyurulması hususu;

Bilgilerinize sunulur.

898