2022 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Süresi Uzatımı

2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı ile 2022 Yılı Yenilikçi Genç
Girişimcilik Destek Programı başvuru süresi uzatılmış olup son başvuru tarihi 24 Şubat 2023 Saat 18:00 olarak
revize edilmiştir.
2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında Güney Ege bölgesinde
makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılması
amacıyla KOBİ’lere 20 Milyon TL kaynak (kredi) kullandırılması planlanmaktadır.
2022 Yılı Yenilikçi Genç Girişimcilik Destek Programı kapsamında ise Güney Ege bölgesinde gençler
tarafından teknoloji ve yaratıcılık temelli yeni girişimlerin kurulması ve genç istihdamının artırılmasına yönelik yenilikçi
girişimlere toplam 3 Milyon TL geri ödemesiz destek (hibe) sağlanması planlanmaktadır. Söz konusu mali destek
programları ile ilgili detaylı bilgiler ekte sunulmaktadır.

178