2022 Yılı Mali Destek Programları İlanı

İlgi : Muğla Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün 19.12.2022 tarihli ve 57515 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Güney Ege Kalkınma Ajansının 2022 Yılı Mali Destek Programları ilanı ekte gönderilmiş olup; bu doğrultuda Odanızca/Birliğinizce, söz konusu Programa ilişkin olarak Üyelerinize, kooperatiflere ve genç girişimciler olmak üzere ilimizdeki KOBİ’lerin bilgilendirilmesi hususunda;

Ek:
1. Güney Ege Kalkınma Ajansının 01.12.2022 tarih ve 756 sayılı yazısı ve ekleri (8 Sayfa)

187