2023 Erasmus+ ve ESC Merkezi Proje Fırsatları

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor
alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ Programı ve Avrupa çapında toplumsal ihtiyaçları karşılamaya
yönelik olan Avrupa Dayanışma Programı’nın (ESC) ülkemizde yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşudur.

Ülkemizin etkin olarak 2004’ten bu yana katılım sağladığı Erasmus+ Programı ve 2018’den beri yer aldığı ESC
Programında projeler, başvuruların yapıldığı kuruma göre 2’ye ayrılmaktadır. Başvuruları doğrudan Ulusal
Ajansa yapılan projeler “ülke merkezli projeler” olarak adlandırılırken, başvuruları doğrudan Brüksel’de
bulunan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansına (EACEA) yapılan projeler ise “merkezi projeler” olarak
tanımlanmaktadır.
Merkezi projeler, Avrupa çapında yükseköğretim alanında standartların geliştirilmesine vesile olacak
müfredatların ve yüksek lisans programlarının tasarlanması, üniversite birliklerinin kurulması ve bu
standartlarının Avrupa ötesine yayılması; üniversite-sanayi işbirlikleri ile Avrupa genelinde yenilikçilik
kapasitesi, girişimcilik anlayışının artırılması; spor projeleri ile spor kulüplerinin kapasitelerinin geliştirilmesi,
sporun ruhuna aykırı durum ve koşullarla mücadele edilmesi ve herkes için sağlıklı yaşama katkı sağlanması;
gençlik alanının bir sektör olarak ele alınarak bu sektörün parçası olan unsurların kapasitelerinin geliştirilmesi;
dünya çapında yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunulması gibi konulara odaklanmaktadır. Bu
amaçların hayata geçirilebilmesi için Avrupa geneli katılımı ile oluşturulan ortaklıkların kurulması gerekmekte
olup, bu ortaklıklara projeleri için proje başına 4 Milyon Avroya kadar hibe tahsis edilmektedir.
EACEA tarafından yayımlanan 2023 Yılı Teklif Çağrısında, Erasmus+ Programı kapsamında 12 adet,
ESC kapsamında ise 2 adet olmak üzere toplam 14 merkezi proje için başvurular açılmıştır.
Erasmus+ ve ESC Programlarındaki merkezi projelere ilişkin bilgiler Ulusal Ajans tarafından Birliğimize
gönderilmiş olup ekte yer almaktadır. Ayrıca merkezi projeler başvuru
portalına bit.ly/EACEABaşvuruPortalı adresinden ve Ulusal Ajansın bilgilendirme sayfasına
da bit.ly/UATeklifÇağrıları adresinden erişilebilmektedir.

EK: 2023 Yılı Merkezi Projelerine İlişkin Bilgi Notu (4 sayfa)

116