2024 YILI TAPDK SÜRE UZATIMI İŞLEMLERİ SON TARİH 01/04/2024

Değerli Üyelerimiz,

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20/09/2023 tarihli 32315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili değişiklik kapsamında TAPDK satış belgesi iş ve işlemleri ile ilgili olarak:

‘2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere, her yıl süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesi ile sonu tek rakamla biten yıllarda ruhsat/ön izin belgesi ibrazı zorunluğu kaldırılmıştır.

Süre uzatım işlemi banka üzerinden belge bedeli yatırılması üzerine kendiliğinden gerçekleşecektir. Belge sahiplerinin yetkili il veya ilçe müdürlüklerine müracaat etmesine gerek yoktur.’ denmektedir.

2024 yılı itibariyle süre uzatımı yapmak isteyen üyelerinizin banka üzerinden belge bedelini yatırması süre uzatımı yapmak için yeterli olacaktır.

Satış belgeleri için 01 Nisan 2024 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların stoklarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır.

TAPDK ruhsatlı üyelerimizin bilgisine ve dikkatine önemle sunarız.

162