7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması

27.05.2017 Tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 saylı Bazı Alacakların

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun ve Bir Kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun 7’inci maddesi ile 6183 sayılı amme alacaklarını tahsili usulü hakkında kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarını tecili amacıyla 48/A maddesi eklenmiştir.Bu düzenleme ile vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülmeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş  vergi mükelleflerinin 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmıştır.

 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 

499