7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10/03/2018  TARİH  VE 30356 SAYILI  RESMİ GAZETE DE YAYINLANMIŞTIR.

ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİN

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDE İMZALANMASI

LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN KURUCULARININ SÖZLEŞMEDEKİ İMZALARININ NOTERCE ONAYLANMASI UYGULAMASI KALDIRILMAKTA OLUP, KURUCULAR ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDE YETKİLENDİRİLMİŞ PERSONEL HUZURUNDA İMZALAYACAKLARDIR.

İMZA BEYANNAMELERİNİN

TİCARET SİCİLİ  MÜDÜRLÜĞÜNDE  İMZALANMASI

GERÇEK KİŞİ TACİRLER İLE TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN YETKİLİLERİ İÇİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE İBRAZ ETMELERİ ZORUNLU OLAN İMZA BEYANNAMELERİ DE ANILAN MÜDÜRLÜKLERDE YETKİLENDİRİLEN PERSONELİN HUZURUNDA DÜZENLENECEKTİR.

ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİ HUZURDA İMZALAYAN KURUCULARIN AYNI ZAMANDA ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLENDİRİLMELERİ DURUMUNDA AYRICA İMZA BEYANNAMESİ TANZİM EDİLMEYECEKTİR.

VEKALETEN İŞLEM YAPILMASI HALİNDE VEKALETNAMENİN ISLAK İMZALI   OLMASI VEKALETNAMEYİ VEREN KURUCUNUN ŞİRKETİ TEMSİL İLE YETKİLENDİRİLMESİ HALİNDE VE SÖZ KONUSU VEKALETNAMENİN MÜDÜRLÜĞE İBRAZ EDİLMESİ  HALİNDE AYRICA İMZA BEYANI TANZİM EDİLMEYECEKTİR.                                                                                                                                                            ORTAKLAR DIŞINDAN YETKİLİ OLARAK ATANANLAR İÇİN ZORUNLU OLARAK İMZA BEYANI TANZİM EDİLECEKTİR.

DEFTER TASDİKLERİ

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER TARAFINDAN FİZİKİ ORTAMDA TUTULACAK DEFTERLERİN KURULUŞTAKİ AÇILIŞ ONAYLARI YALNIZCA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNCE YERİNE GETİRİLECEK OLUP, SÖZ KONUSU ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA DEFTER TASDİKİ İÇİN NOTERLERE GİTME ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.

ESAS SERMAYE PAY BEDELLERİNİN BANKA  BLOKE EDİLMESİ

LİMİTED ŞİRKETLERDE NAKDEN TAAHHÜT EDİLEN PAYLARIN İTİBARİ DEĞERLERİNİN EN AZ YÜZDE YİRMİBEŞİNİN TESCİLDEN ÖNCE ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.(15/03/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN)  

MUĞLA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

981