7326 sayılı Kanun tanıtımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Birliğimize gönderilen 03/09/2021 tarihli ve E-28953285-010.99-100601 sayılı yazıda; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Kanunla başta vergi borçları olmak üzere kamuya ait borçların (Motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi ve ecrimisil gibi) yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi mükelleflere ve vatandaşlara büyük kolaylık ve imkanlar sağlandığı belirtilmiştir.

Kanunun son başvuru süresi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar ülke ekonomimiz açısından önemli olan bu düzenlemenin tanıtılması ve hatırlatılması, daha çok mükellefe ve vatandaşa ulaştırılabilmesi amacıyla aşağıdaki linkte yer alan beş adet farklı içeriklerde hazırlanan “TV Spotlarını” izlemek için tıklayınız.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Spotu için tıklayınız.

Matrah ve Vergi Artırımı Spotu için tıklayınız.

İşletme Kayıtlarını Düzeltme Fırsatını Kaçırmayın Spotu için tıklayınız

Dava Aşamasındaki Dosyaların Çözümü İçin Şimdi Yapılandırma Vakti Spotu için tıklayınız

Serbest Meslek Erbapları İçin Şimdi Yapılandırma Vakti için tıklayınız

 

 

210