80. Genel Kurul Hazırlıkları - Biyometrik Fotoğraf

Birliğimiz 80. Genel Kurul çalışmaları kapsamında, Genel Kurul toplantısı ve diğer etkinliklerin
gerçekleştirileceği alanlara Genel Kurul Delegelerinin, Meclis Başkanlarının ve Genel Sekreterlerin
güvenli girişinin temini amacıyla giriş kartı yaptırılacaktır.
Bu çerçevede, anılan kişilerin biyometrik fotoğraflarının 5 Nisan 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar
https://kayit.tobb.org.tr adresine tarafınızca yüklenmesi gerekmektedir. https://kayit.tobb.org.tr adresinde
aşağıdaki şartları sağlayan biyometrik fotoğrafı bulunan kişiler için yeniden fotoğraf yüklenmesi
gerekmemektedir.
Yüklenecek fotoğrafların;

JPG formatında,

En az 640×480, en fazla 800×600 ölçülerinde,

En az 300 DPI çözünürlükte,

En az 300 KB, en fazla 1 MB boyutunda,
olması gerekmektedir.
Anılan kişilerin halihazırda sıralanan şartları sağlayan biyometrik fotoğrafı bulunmaktaysa bu fotoğraflar
sisteme yüklenebilecektir. Biyometrik fotoğrafı olmayan kişiler için Oda/Borsa’nızda fotoğraf çekim alanı
oluşturulması ve söz konusu kişilere ait fotoğrafların ivedilikle temin edilerek sisteme yüklenmesi
önerilmektedir.
https://kayit.tobb.org.tr sistemine TOBB e-posta servisinde (https://eposta.tobb.org.tr) Oda/Borsa’nıza
tanımlanmış olan kullanıcı adı (odaborsaadi) ve parola ile giriş yapılabilmektedir.

64