ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

İhracatçı Üyelerimizin Dikkatine!

ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında uzatılmasına ilişkin karar alınmış olup yasa geriye dönük olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda 1 Ocak 2018’den GTS’nin yeniden yürürlüğe girdiği tarihe kadar GSP kapsamında yapılan sevkiyatlarda ödenmiş olan gümrük vergileri, gerekli prosedürleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, ithalatçılara iade edilmektedir.

604