Afet Sonrası Karayolu Taşıma Faaliyetlerinde Alınan Geçici Tedbirler Hk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından başlık konusuna
ilişkin olarak bir duyuru yapılmıştır.
Duyuru metni:
“Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazar ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler
sonrasında, depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen illerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre
faaliyet gösteren firmalar ile taşıma hizmeti alan vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasını
teminen, 09.02.2023 tarihli Bakanlık Oluruyla aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
• Yetki belgesi ve taşıt kartı geçerlilik sürelerinin ücretsiz olarak 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması,
• Yetki belgelerine ilişkin asgari kapasite şartının aranmaması,
• Mesleki saygınlık şartının ertelenmesi,
• Otobüs biletlerini fahiş fiyatlarla (tarife üstü) düzenleyen yolcu taşımacılarına uyarma müeyyidesinin 10 kat
olarak uygulanması,
uygun görülmüştür.”

EK: Duyuru Afişi (1 sayfa)

107