AFRICALLIA Forumu

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 16.03.2023 tarih ve 35803390 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda,19-21 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen fakat ertelenen AFRICALLIA Forumunun, 4-26 Mayıs 2023 tarihlerinde Vagadugu’da gerçekleştirileceği ifade edilerek, Forumun düzenleme kurulunun gerçekleştirdiği basın toplantısının özeti iletilmektedir.

– Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası (CCI-BF) tarafından 2010 yılında düzenlenmeye
başlanan Africallia’nın Burkina Faso’da iki yılda bir düzenlendiği,
– Eylül 2022 sonunda meydana gelen olaylar nedeniyle 19-21 Ekim 2022 tarihlerinde
düzenlenmesi öngörülen forumun belirlenen tarihte yapılamadığı,
– Forumun bilahare, 24-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ouaga 2000 Uluslararası Konferans
Merkezi’nde, BF Başbakanının himayesinde düzenlenmesine karar verildiği,
– Africallia ile KOBİ’lerin bir araya getirilerek iş ilişkileri kurmalarına fırsatlar sunulmasının
amaçlandığı,
– Ertelenen foruma 26 Afrika ülkesinden ve dünyanın geri kalanından halihazırda 550’den
fazla katılım kaydının yapılmış olduğu,
– Forum’da düzenlenecek yarışmada en yenilikçi beş projenin ödüllendirileceği, bu çerçevede
birinciye 10, ikinciye 7, üçüncüye 5, dördüncüye 3 ve beşinciye ise 2 milyon CFA ödül
verileceği,
– Kayıtların internet üzerinden (https://www.africallia.com) 14 Nisan 2023 tarihine kadar
yapılabileceği bildirilmiştir.

166