AGRINFO Internet Sayfası

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-17479731-749-00085988543 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve COLEAD (Girişimcilik-Tarım-Kalkınma
Komitesi Bağlantısı) tarafından uygulanan bir program olan AGRINFO’nun, tarımsal-gıda değer zincirleri
üzerindeki potansiyel etkileri ile gelişen AB politikaları, düzenlemeleri ve standartlarına ilişkin güncel
gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla yürütülmekte olduğu bildirilmektedir.
Bu çerçevede, bahse konu programın internet sayfasına https://agrinfo.eu adresinden erişilebilmekte olup, ilgili
sayfada AB mevzuatındaki değişikliklere ilişkin özet bilgi, AB bilgi kaynaklarına erişim linkleri ve AGRINFO
partneri ülkelere potansiyel etkileri ve atılması gerekli adımlara ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Böylece,
program kapsamında, AB’nin Çiftlikten Çatala Stratejisi kapsamında hızlandırılması hedeflenen sürdürülebilir
gıda sistemlerine geçişin üçüncü ülkeler tarafından, tarımsal üretim ve ticaret ile uyumlu hale getirebilmelesini
teminen, hızlı ve kolay takibinin yapılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

112