Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları ve Avukat Bulundurma Zorunluluğu Hk.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 ve 580 inci maddeleri gereğince 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (26.11.2023 ve 32381 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan ilan ile yürürlük tarihi düzeltilmiştir)01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
– Anonim şirketlerin en az sermaye tutarları 50 Bin TL’den 250 Bin TL’ye,
– Limited şirketlerin en az sermaye tutarları 10 Bin TL’den 50 Bin TL’ye,
yükseltilmiştir.
Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerin ise başlangıç sermayesi 500 Bin
TL’den az olamayacaktır.
01.01.2024 tarihinden önce kurulmuş olan anonim ve limited şirketlere yönelik olarak sermaye artırım
zorunluluğu veya bu hususa ilişkin takvim bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığınca
yayınlanacak olan uygulama genelgesinin hazırlık çalışmaları Birliğimizin de iştirakiyle sürmektedir.
Yapılan bu değişiklik ile birlikte Avukatlık Kanunu’nun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında
düzenlen anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu sermayesi 1.250.000 TL ve üzerindeki şirketleri
kapsayacak şekilde değişmiştir.

125