Arjantin İthalat Rejimi ve Mevzuatında Yapılan Değişiklikler hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 19.01.2024 tarih ve 93148679 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Arjantin dış ticaret rejiminde son dönemde yapılan bazı düzenlemelerle ilgili güncel gelişmeler hakkında basında yer alan haber kesitlerini ihtiva eden not alınmakla birlikte ekte iletilmektedir.

EK: Arjantin Not (2 sayfa)

61