Arjantin İthalat Sistemi /SIRA

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 15.03.2023 tarihli ve 83625411 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Arjantin’in İthalatı Kapsamlı Gözetim Sistemi’nin (Comprehensive Import Monitoring System-SIMI) kaldırılarak, yerine Arjantin Cumhuriyeti İthalat Sistemi’nin (System of Imports of the Argentine Republic-SIRA) getirildiği bilgisi verilmiş olup, SIRA sistemine ilişkin Türkçe ve İngilizce kılavuzlar yazı ekinde iletilmiştir. Yazıda devamla, söz konusu sistem hakkında ayrıntılı bilgi için Arjantin Ticaret Müşavirliği (bueanosaires@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilebileceği ifade edilmiştir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- SIRA Klavuzu (7 sayfa)

Ek için tıklayınız

156