Arjantin Milli Gıda Güvenliği ve Kontrol Kurumundan Alınan Sertifika Örneği

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 03.03.2023 tarihli ve 83300408 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, insan tüketimi amaçlı olmayan kan ürünleri ihracatına ilişkin Arjantin makamlarınca düzenlenen uluslararası veterinerlik sertifikasının (International Veterinary Certificate-CVI) bir örneği iletilmiştir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Sertifika Örneği (5 sayfa)

Ekler için tıklayınız

171