Arpa Çeşiti

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize intikal eden 26.10.2023 tarih ve E-76974139-110.99-11761332 sayılı, “2023 yılı itibarıyla tohumluk piyasasına
sunulacak olan Fırtına Arpa çeşidi” hakkındaki yazı ekte gönderilmektedir.

EK: Yeni Çeşit H

129