ASEAN Hint-Pasifik Forumu: ASEAN Hint Pasifik Görünümü'nün Uygulanması" Somut Proje Teklifleri

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 17.08.2023 tarihli ve 36465660 sayılı yazısı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Endonezya Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan notaya atfen,
ASEAN Dönem Başkanı Endonezya tarafından 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde Cakarta’da düzenlenecek olan
“ASEAN-Hint Pasifik Forumu (AIPF): ASEAN Hint Pasifik Görünümünün Uygulanması” başlıklı etkinlik
kapsamında, ASEAN üye devletlerince hazırlanan 21 somut proje teklifi iletilmektedir.
Yazıda ayrıca, bahsekonu projelerin potansiyel partnerler ile altyapı ve dijital dönüşüm sektörlerinden
yatırımcılara açık olduğu bildirilmekte; projelere ortak veya yatırımcı olmaya ilgi duyulması durumunda, AIPF
Organizasyon Komitesi tarafından, ASEAN proje sahibi üye devletler ile ilgili ortak veya yatırımcı arasında iş
eşleştirilmesi yapılabileceği ifade edilmektedir.
İlgi duyan ASEAN üye devleri, dış partnerler, devlet kurumları ve özel sektörün AIPF’ye ekteki dökümanda
yer alan bağlantı üzerinden kayıt yaptırabileceği belirtilmektedir.

EK: Projeler (8 sayfa)

144