ASEAN Üyesi Ülkelerin Bağlantısallık Kapsamındaki Öncelikli Altyapı Projeleri Duyurusu Hk.

Sayın Üyemiz;

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Bağlantısallık (connectivity) master planı çerçevesinde üyesi ülkeler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikle altyapı projeleri hakkında ASEAN sekreteryasınca bir brifing düzenlenediği, ülkemizin Sektörel Diyalog Ortağı olması hasebiyle Cakarta Büyükelçiliğimizin de davetli olduğu brifinge, ASEAN üyeleri, Diyalog Ortakları, Sektörel Diyalog Ortakları ve Dünya Bankası, OECD, IFC, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası vb. uluslararası kuruluş temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 kişinin katıldığı bildirilmektedir.
Söz konusu brifinge ilişkin ASEAN sekretaryasının bilgi notu ve brifingde yapılan sunuma, Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Diğer Duyurular” bölümünden ulaşılabilir.
Yazıda ayrıca ASEAN üyesi ülkelerde bağlantısallık kapsamında Otoyol, Köprü, Liman, Havaalanı, Enerji nakil hatları gibi toplamda trilyonlarca ABD dolarına baliğ olacak geniş kapsamlı altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulmakta olduğu, bununla birlikte, Singapur hariç diğer ülkelerin bahse konu yatırımları ulusal kaynakları hayata geçirilebilecek mali güce ve sermaye birikimine sahip olmadığı belirtilmektedir. ASEAN Sekreteryasının Dünya Bankasına yaptırmış olduğu bir çalışma ile, bölgesel bir yaklaşma üye ülkelerin yapmayı planladığı altyapı projelerini objektif kriterlerle bir öncelik sırasına koymayı ve bahse konu projeler için uluslararası yatırımcılardan ve Finansal kuruluşlardan kredi desteği sağlanmasını kolaylaştırmayı hedeflediğini değerlendirdiği ifade edilmektedir.
Dünyanın pek çok bölgesinde altyapı projelerine başarıyla hayata geçirmekte olan müteahhitlik sektörümüzün ASEAN bölgesindeki söz konusu projeler ile ilgi duyabileceği akla geldiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

510