Atık Çerçeve Direktifi

Ticaret Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; Atık Çerçeve Direktifinin Avrupa Parlamentosu tarafından
kabul edildiği bildirilmektedir.
Söz konusu taslak direktifte; 31 Aralık 2030’a kadar ulusal düzeyde karşılanacak olan atık azaltma hedeflerinde
daha yüksek ve bağlayıcı hedefler önerilmektedir. Bu çerçevede, gıda işleme ve imalatta Komisyon tarafından
önerilen %10 yerine en az %20 ve perakende, restoranlar, gıda hizmetleri ve hanelerde kişi başına önerilen
%30 yerine %40 azaltım hedefi belirlenmektedir.
İlaveten, tekstil üreticilerinin ayrı ayrı toplama, ayırma ve geri dönüştürme maliyetlerini karşılamak zorunda
kalacağı üretici sorumluluğu (Extended Product Responsibility – EPR) planlarının genişletilmesi
öngörülmektedir. AP pozisyonunda, Komisyon tarafından önerilen 30 aya kıyasla, üye devletlerin ERP’yi
direktifin yürürlüğe girmesinden 18 ay sonra oluşturmaları hususuna yer verilmektedir. Yeni kuralların deri,
bileşimli deri, kauçuk veya plastik gibi tekstille ilgili malzemeler içeren ürünler de dahil olmak üzere giyim ve
aksesuar, battaniye, yatak çarşafı, perde, şapka, ayakkabı, şilte ve halı gibi ürünleri kapsaması
öngörülmektedir.
Bundan sonraki aşamada, Haziran 2024’te Avrupa seçimlerinin ardından yeni Parlamento tarafından takip
edilerek, AB Konseyi ile müzakerelerin başlaması öngörülmektedir.

EK: Waste framework directive EU position (59 sayfa)

41