AVRUPA KÜME MÜKKEMELİYET ÇAĞRISI YAYINLANDI.

“AVRUPA KÜME MÜKKEMELİYET ÇAĞRISI YAYINLANDI.

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı – European Cluster Excellence Programme” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Çağrının amacı genel olarak, kümelerin yönetim kapasitelerini güçlendirmek ve stratejik ortaklıkların kurulmasını kolaylaştırmaktır.  Çağrıya kümelenme kuruluşları ya da iş ağı kuruluşlarından oluşan konsorsiyumlar halinde başvurulması gerekmektedir.

Detaylar için tıklayınız

439