Azami Fiyat Tarifelerinin Yayınlanması

Bilindiği üzere 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nun Odaların
Görevleri başlıklı 12 nci maddesinin ı) bendi hükümleri çerçevesinde Birliğimize bağlı odalarca azami fiyat
tarifeleri tespit edilmekte ve onaylanmaktadır.
Son dönemde odalarımızca düzenlenen azami fiyat tarifesi belgelerinin fiyat tarifesi adıyla düzenlendiği
görülmüştür. Odanızca tespit edilen ve onaylanan azami fiyat tarifelerinin yazıldığı belge, tabela, levha, pano
ve benzerleri üzerinde;

Odanızın ambleminin, unvanının ve soğuk damgasının,

Azami fiyat tarifesinin verildiği üyenizin adı, soyadı, unvanı, oda sicil kayıt numarası ve ticaret sicil
numarasının,

Azami fiyat tarifesinin tespit tarihinin,

Azami fiyatların haddinin,
bulunması ve bu belgenin azami fiyat tarifesi olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

52