Baca ve Yağlı Kanal Temizliği

İlgi : a) 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği.
b) İtfaiye Daire Başkanlığımız Baca ve Yağlı Kanal Temizleme ve Denetim Yönergesi.
İlgi (a) Yönetmeliğinin 6. maddesinde; “İtfaiye teşkilatının görevi; Belediye sınırları içinde bacaları
belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına
karşı önlemler yönünden denetlemek” hükmüne uygun olarak, ilgi (b) yönergemizin 8. maddesinde; “Muğla
il sınırları içerisinde baca temizleme işi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalarca
yapılır.” denmektedir.
İlimizde işletmelerde meydana gelen baca yangınları baca ve yağlı kanalların temizliklerinin
yapılmamasından yada yetersiz temizlik yapılmasından kaynaklandığı, ilimizde gerçekleşen yangın
raporlarında tespit edilmiştir. İlimizdeki baca ve yağlı kanalların temizliği İtfaiye Daire Başkanlığımızca
yetkilendirilmeyen firmalar tarafından yapılması halinde tarafımıza bildirim yapılmadığı için denetim ve
kontrolleri sağlıklı yapılamamaktadır. İlimiz sınırları içerisinde bacaların temizliği belediyemiz tarafından
yetkilendirilen firmalar tarafından, denetimleri ise İtfaiye Dairesi Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.
İlimizde oluşabilecek baca ve yağlı kanal kaynaklı yangınların önlenmesi ve denetimlerinin sağlıklı
yapılabilmesi önem arz etmektedir.

207