Baca ve Yağlı Kanal Temizliği

İlgi : a) 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği.
b) İtfaiye Daire Başkanlığı Baca ve Yağlı Kanal Temizleme ve denetim Yönergesi.

İlgi (a) Yönetmeliğinin 6. maddesinde; “İtfaiye teşkilatının görevi; Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek” hükmüne uygun olarak, ilgi (b) yönergemizin 8 maddesinde; ” Muğla il sınırları içerisinde baca temizleme işi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalarca yapılır.” denmektedir.

İlimizde işletmelerde meydana gelen baca yangınları baca ve yağlı kanalların temizliklerinin yapılmamasından yada yetersiz temizlik yapılmasından kaynaklandığı, Daire Başkanlığımız raporlarda tespit edilmiştir. İlimizdeki baca ve yağlı kanalların temizliğinin İtfaiye Daire Başkanlığımızca yetkilendirilmeyen firmalar tarafından yapılması halinde tarafımıza bildirim yapılmadığı için denetim ve kontrolleri yapılmamaktadır. Bu nedenle ilimiz sınırları içerisinde Belediyemiz tarafından yetkilendirilen firmalarca baca ve yağlı kanal temizliğinin yaptırılması önem arz etmektedir.

 

Ek: Baca Temizleme Yetkili Firmalar Listesi (1 Sayfa)

365