Bahreyn Cityscape

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 10.11.2022 tarih ve E-51278314-525.01-00079858179 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Bahreyn’in Ankara Büyükelçiliği tarafından iletilen bir Nota’ya atfen, 20-24 Kasım 2022 tarihleri arasında, gayrimenkul hizmetleri sektörüne ilişkin olarak “Cityscape” fuarının düzenleneceği ve detaylı bilgi için www.cityscapebahrain.com web sayfasının ziyaret edilebileceği belirtilmektedir. İnforma firması tarafından gerçekleştirilecek olan fuara ilişkin tanıtım broşürü ekte sunulmaktadır.

EK: Emlak Zirvesi ve Sergisi (22 sayfa)

187