Basit Konaklama ve Plaj İşletmelerine Önemli Duyuru

Değerli Üyelerimiz,Bilindiği üzere 05.09.2021 tarih ve 31609 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında;

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunun 18.07.2021 tarihli ve 7344 sayılı Kanunla değişiklik 5. Maddesinde; yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu ile konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde turizm işletme belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları zorunluluğu getirilmişti.

Bu kapsamda bazı plaj işletmeleri başvuru işlemlerini tamamlamadığından yaşanılan aksaklıkların giderilmesi için yapılan değerlendirme sonucunda plaj işletmelerinin başvuru süresi 28.07.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Odamıza gönderdiği resmi bilgide

“MADDE 37- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Plaj işletmelerinin başvuru sürelerinin uzatımı:

GEÇİCİ MADDE 16- Müstakil plaj işletmelerine turizm işletmesi belgesi verilmesine ilişkin olarak; 5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında kalan ve 28/7/2022 tarihine kadar işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan işletmelerin yedi günlük başvuru süresi ile geçici 11 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında kalan işletmelerden bir aylık süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuru süresi 28/7/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.” denilmiştir.

İlgili üyelerimizin belirtilen süreyi kaçırmayarak gerekli başvuru işlemlerine başlamasını önemle rica ederiz.

Basit Konaklama ve Müstakil Plaj Turizm İşletmesi Belgesi Almak İçin İstenen Belgeler

a)Tesisin adı, adresi, iletişim bilgileri, tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere ve tesis kapasitesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı örneğe uygun düzenlenen başvuru dilekçesi.

b)Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi,

c)Basit konaklama tesisi başvurularında, tesisin mevcut adresi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen adresin farklı olması durumunda, güncel adresi belirten ilgili kurum yazısı,

ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, (ruhsatın tarihinin 28.7.2021 tarihinden sonra olması ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge)

d)Plaj işletmesi, turizm işletmesi belgesi başvurularında, plajın işletmecinin kullanımında olduğunu gösteren sözleşme,

e) Dilekçelerde, PTT merkezlerinden alınacak Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)adresi bulunması,

f)Dilekçelerde, sezonda kapalı olan tesis yetkilileri ile iletişim için cep telefonu numarasının bulunması,

Ziraat Bankası TR350001001745034831705539 hesabına “Konaklama İşletmesi Belge 500 TL Bedeli” ve 9251 ödeme kodu ile vergi dairelerine “Turistik Müessese Harcı” adı altında 514,80 TL yatırılmış dekont asıllarının alınarak dosyalarında muhafaza edilmesi, müteakiben belgelerin teslimi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve dilekçeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://mugla.ktb.gov.tr/TR-295345/basit-konaklama-ve-plaj-isletme-belge-islemleri.html

363