Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ

“Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, 27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ekte bir örneği sunulan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ ile, Tebliğ’de yer alan tarım ürünleri ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkilendirildiği açıklanmıştır. Tebliğ ekte yer almaktadır.”

240