Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 02.05.2024 tarihli ve 96314090 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında yürürlüğe
giren Kararname ile yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan
eşyanın ithalatında, gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edildiği
belirtilmiştir.
Yazıda, söz konusu Kararnameye erişim sağlanabilecek internet sitesinin bilgisi ve Kararnamenin gayriresmi
tercümesi de iletilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı.;

Sayı : E-68460249-458.99-00096314090
Konu : Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran
Değişikliği
DAĞITIM YERLERİNE
Meksiko Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri
Kanunu kapsamında 22.04.2024 tarihli Meksika Federal Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe
giren Kararname ile çelik, alüminyum, tekstil, giyim, ayakkabı, ahşap, plastik ve mamulleri, kimyasal
ürünler, kağıt ve karton, seramik ürünler, cam ve mamulleri, elektrikli teçhizat, ulaşım ekipmanları,
müzik aletleri ve mobilya ile ilgili 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan malların ithalatında gümrük
vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edilmesine yönelik bir düzenleme
yapıldığı ifade edilmektedir.
Adil piyasa koşullarının sağlanması ve yerli sanayinin gelişimini teşvik etmek ve iç pazarı
desteklenmesi amacıyla yapılan düzenlemelere ilişkin olarak daha detaylı bilgi
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5724207&fecha=22/04/2024#gsc.tab=0 internet adresinden
erişilebilen Kararname metninde bulunmakla birlikte; ilgili Müşavirlikçe İngilizce diline yapılan gayri
resmi tercüme yazımız ekinde iletilmektedir.

26