Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 25/01/2022 tarihli ve VUK-138/ 2022-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Ocak 2022 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle mükellefler tarafından 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

EK: 25.01.2022 tarihli ve VUK-138 2022-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (1 sayfa)

102