Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanan yönetmelik dahilinde binalarda enerji verimliğine yönelik düzenlemeler getirilmektedir.

EK: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Notu (1 sayfa)

255