Birleşik Krallık'a İhracatta Karşılaşılan İhracat Engellerinin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi Üzerine Yürütülen Anket Çalışması Hk.

Sayın Üyemiz,

Birleşik Krallık’a ihracat yapan firmaların, ihracatta karşılaştığı engellerin ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin bir anket çalışması ile ortaya konulmasının amaçlandığı ifade edilerek, ankete ilişkin bilgilendirme yapılmıştı.

Bu defa, anket çalışmasının tamamlanma süresinin 22 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.
İhracatımızın yoğun olduğu makine, elektrikli makine, beyaz eşya ve kablo sektörlerinde ankete katılımın yeterli bulunmadığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95 uzantısından erişilebilecek anket çalışmasına
katılımın yapılmasını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

282