Bulgar-Türk İş Forumu Duyurusu Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı-Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen, “BulgarTürk İş Forumu Duyurusu” konulu evrak ektedir.

EK: Bulgar-Türk İş Forumu Duyurusu;

İlgi : 08.02.2024 tarihli ve E-84030058-749-00093807889 sayılı yazı.
Burgaz Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliğinden alınan İlgi’de kayıtlı yazıda 8 Mart 2024 tarihinde
Burgaz’da “Bulgar-Türk İş Forumu”nun düzenleneceği bildirilmektedir.
Söz konusu etkinliğin ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz açısından önem arz ettiği ve 8 Mart
2024 “Dünya Kadınlar Günü”nde mezkur etkinliğin tertip edilmesinden ötürü başta kadın girişimciler
olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri, bulut ve mobil teknolojiler, oyun teknolojileri, fintech, siber
güvenlik, dijital sağlık ve teknolojiler gibi ileri teknoloji sektörler ile makine, elektrikli aletler, otomotiv
yedek parçaları, kimyasallar, tekstil ve hazır giyim, inşaat ve inşaat malzemeleri, teknik müşavirlik gibi
sektörler öncelikli olarak yenilikçi firmaların etkinliğe davetli olduğu belirtilmiştir.

62