Bulgaristan - Güncel İhale Duyuruları

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 13.04.2023 tarihli ve 84555903 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapı Şirketi ve Kuzeydoğu Devlet Şirketleri tarafından açılan ihalelere ilişkin güncel bilgiler verilmekte olup, belgeler ekte sunulmaktadır. Detaylı bilgi almak isteyen firmalar Sofya Ticaret Müşavirliğimiz (sofya@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçebilecektir.

EK:
1- GÜNCEL İHALELER (1 sayfa)
2- Rusçuk-Kaspiçan Demiryolu Üzerinde ERTMS 2. Aşama Dijital Radyonun Kurulumuna Yönelik
Proje ve İnşaat İşleri Projesi (1 sayfa)

Ekler için tıklayınız

201