Bursa Gastronomi Festivali

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube
Müdürlüğü’nden alınan 19.06.2023 tarih ve E.110596 sayılı yazıda; 15-17 Eylül 2023 tarihleri arasında
Bursa Merinos Park’ta ” Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi” temasıyla “Bursa Gastronomi Festivali”
gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, konuya ilişkin yazı örneği ekte gönderilmektedir.

Ek için tıklayınız

 

101