Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İlimiz Menteşe ilçesinde bulunan Hazineye ait taşınırlar ile taşınmazların İhalesi

Ekte ilan metni gönderilen İlimiz Menteşe ilçesinde bulunan Hazineye ait taşınırlar ile taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.

Ek: İlan (1 Sayfa)

38