Cezayir Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, SİTEV-2023

İlgi : Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden alınan 24.08.2023 tarihli yazı.
İlgide kayıtlı yazıda, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında 22. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-SİTEV2023’ün Cezayir’de düzenleneceği belirtilmekte ve ayrıntılı bilgi için www.sitev.dz adresinin ziyaret
edilebileceği bildirilmektedir.

156