Çırak Arıyorum Portalı

İlgi : Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 26.05.2022 tarihli ve E-52904113-821.99-50438437 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile İlimizde faaliyet gösteren tüm işletmelerin Çırak/Stajyer taleplerini anında okullarımıza iletmesi, işletmelerde açık olan istihdam alanlarının tespit edilmesi, gelişen ve değişen istihdam alanlarına göre Mesleki Eğitimin şekillendirilmesi amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “çırakarıyorum.com” adlı web sayfası tasarlandığı, İşletmelerimizin Çırak/Stajyer taleplerinin anında Mesleki Eğitim Merkezlerine iletebileceği “çırakarıyorum.com” adlı web sayfasının ve web sayfasına ait Broşür/Tanıtım Kılavuzları ektedir.

Ek:
1- [KEP İletisi] Çırak Arıyorum Portalı_Ek_Ek2.pdf
2- [KEP İletisi] Çırak Arıyorum Portalı_Ek_Ek1.pdf

79