Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik Hk.

Sayın Üyemiz,

25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge’de değişiklik yapan 9/7/2021 tarihli 2021/18 sayılı ekte bir örneği sunulan Genelge’nin yayımlandığı bildirilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Saygılarımızla,

242