Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.-2023/16 Sayılı Genelgede Değişiklik

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 26.01.2024 tarihli ve 93381498 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali
Hakkındaki 27/12/2023 tarihli 2023/16 sayılı Genelgede değişiklik yapan 25/1/2024 tarihli 2024/2 sayılı
Genelgenin yazı ekinde iletildiği açıklanmış olup, söz konusu Genelgenin ayrıca https://ticaret.gov.tr/gumrukislemleri/mevzuat/genelge/2024 adresinde yer aldığı da belirtilmiştir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı.
2- Genelge (2 sayfa)

Ekler için tıklayınız.

35