Deprem Felaketi Sebebiyle Şirket Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Alınacak Tedbirler Hk.

İlgi : 09.02.2023 tarihli ve E-50035491-431.99-00082653227 sayılı yazı.
Ticaret Bakanlığı’nın (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) deprem felaketi sebebiyle alınacak tedbirleri bildirdiği ilgi
yazıda, 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla
8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilen illerde merkezi yer
alan veya bu illerde genel kurul toplantısını yapacak olan anonim ve limited şirketlerin toplantıya çağırılan
genel kurullarının, şirketlerin temsile yetkili yönetim organı üyelerinin istemi üzerine iptal edilmesinin imkân
dâhilinde olduğu belirtilerek, bu kapsamdaki ilan taleplerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce
karşılanmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

EK: Deprem Felaketi Sebebiyle Alınacak Tedbirler

126