Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk

ÖRYM-Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından Birliğimize iletilen, “Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler” konulu evrak ektedir.

EK İÇİN TIKLAYINIZ

113